Новини

Списание СимвоЛичност Брой 5

Психотерапията в помощ при преодоляването на житейски кризи

Брой 5 на списанието е посветен на тази тема, тъй като в момента човечеството преминава през множество кризи, в следствие появата на коронавирус. Усещането за различни по вид кризи към настоящия момент е трудно за овладяване от някои хора и това е очаквано, с оглед на множеството промени, които се случват непрекъснато. По всяка вероятност ще допълваме броя постепенно с нови теми, които засягат проблема, тъй като неговото изучаване и ефективното му разрешаване в частност, тепърва предстоят в световен план.

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

(клик върху заглавието, за да се отвори статията) 

За кризите и психиката ни

Смисълът на болката

Онлайн обучението: ефекти върху взаимодействието родител – учител – дете

Новото (не)нормално

Пандемията през призмата на граничното личностно разстройство

Пандемията през призмата на избягващо личностно разстройство

Пандемията през призмата на хипохондричното разстройство

Посттравматичен стрес

Психотерапевтична работа и подходи при клиенти с тревожност

Грижа за майките в следродилен период (съвети за по-лек преход)

Непроявените емоции