Училищни обучения

Обучения за училищни психолози, педагогически съветници, учители и възпитатели

Защо обучения в образователната система?

Непрекъснатите промени в образователната система, в начина на живот и възпитанието на децата, налагат непрестанно обучение и усъвършенстване на хората, които работят в училище. Обученията са базирани предимно на практически насоки и усвояване на техники чрез преживяване.

За кого са подходящи обученията?

Участие могат да вземат училищни психолози, педагогически съветници, учители и възпитатели. Някои от обученията са предназначени за психолози и педагогически съветници, други – за учители и възпитатели, а при част от тях могат да вземат участие всички изброени. В допълнителните предложения е описано това, всяко обучение за кого е предназначено. За повече информация, можете да се свържете с мен чрез формата за контакти или по телефона.

Място на провеждане
Обученията се провеждат на територията на гр. София (в офис, който е осигурен) или на място в повереното Ви училище във Вашия град.

Примерни теми на предлаганите обучения

– Психодрама за деца
– Агресия
– Арттерапия
– Насилие

– Екипна работа между учители, ученици и родители

– Емоционалната интелигентност на работното място