Семинари

С какво може да ми бъде полезно участието в семинар?

 

Какво представляват семинарите? 

Те се организират по предварително обявена тема. Преминават главно с провеждането на преживелищни упражнения, които често са много силно емоционални и дълбоко аналитични. Осъществява се групова динамика между участниците в семинара и повечето занимания са групови. Могат да се пресъздават определени моменти (свързани с темата на семинара), да се наблюдават характерни модели на поведение в определени ситуации, да се обсъждат преживявания и взаимодействия.

Ако се включа в семинар, каква полза може да има за мен участието ми в него? 

– Ще се запознаете с нови хора, с които можете да обмените личен опит.

– Ще имате възможността да размишлявате задълбочено и целенасочено по обявената тема.

– Ще намерите отговори на въпросите си – сами или с помощта на насоки от специалист.

– Ще преживеете емоционални моменти, които биха могли да събудят любопитството и интереса ви по различни въпроси.

– Ще се замислите за неща, за които вероятно не сте размишлявали до момента.

– Ще обогатите опита и знанията си.

Повече информация за конкретните теми, по които организирам семинари, можете да намерите в раздел Новини