привързаност

Привързаност и Covid-19

Как възниква теорията за привързаността? Теорията за привързаността първоначално е разработена от Джон Боулби, британски психоаналитик, който се опитва да разбере какво функция изпълнява силният дистрес, преживяван от бебетата, когато биват разделяни от родителите си. Той забелязва, че разделените бебета биха стигнали до изключително интензивни прояви на плач/прилепване/неистово търсене, за…

Вяра-Невяра

„Пустинята е хубава – каза малкият принц, – защото крие някъде кладенец…” „Малкият принц”Антоан дьо Сент Екзюпери Вярата е котвата, към която човешкото същество има нужда да се закачи, за да пожелае да съществува за Другия. Тя е пристана, който е тук – винаги готов да очаква приемащо. ВЯРА-НЕВЯРА е…

Страхът от физическата близост – нова форма на социален самоконтрол или грижа за другия?

Една от болезнените точки на ежедневието е страхът от допир, контакт, физическа близост.  Отиваме ли към общество на пълна самота и отчуждение или това е новата грижа за другия – човекът до нас? Тези въпроси доведоха много други и с тях провокираха да търся отговорите, които се оказаха точно попадение…

Бащи – деца, една наистина специална връзка

„Никоя нужда в детството не е толкова силна, колкото нуждата от бащина закрила“ – З. Фройд Може би е сложно, може би и трудно, но пък е вярно, че за да се предизвика най-доброто у родителите, е необходимо те да поемат цялата отговорност за отглеждането на децата си. И ако…

Емоционална привързаност в семейството

Или как отношенията в семейството, оказват влияние върху редица наши поведения и емоционални състояния? Всички ние носим със себе си спомени от нашето минало и детство. Редица проучвания през последните години показват, че голяма част от нашите действия в настоящето са свързани именно с тях. Семейството само по себе си,…

Трудно ли е да „пуснем корени“ при някого?

“Къде са хората?… – Хората ли? Видях ги преди години. Но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им пречи много…” В тълковния речник на българския език намираме следните значения на глагола „привързвам“: “Връзвам някого, нещо за нещо” Прен. С характера си…

Причини за токсична привързаност в интимните връзки

Най-общо привързаността може да се определи като реципрочна емоционална връзка с друг човек, като партньорът се възприема като способен да осигури грижа, подкрепа, защита. Генезисът на привързаността се осъществява между детето и този, който се грижи за него най-вече през първата година от живота му. Чувството на привързаност е неизменна…

Какво е любовта? Можем ли да я обхванем с думи?

Любовта е Живот, начин на живот, красота, отговорност, взаимно уважение и приятелство, отдаденост! И там, където има любов, няма нужда от много думи, тя се усеща. Не знам защо, но се сетих за един цитат: “Някой ден, след като сме овладели ветровете, вълните, приливите, отливите и земното притегляне, ще впрегнем…