Новини

Списание СимвоЛичност Брой 4

Психотерапевтична работа и подходи при клиенти с депресия

Брой 4 на списанието е посветен на тази тема, тъй като депресията е основа за много психични разстройства. Това е необятна тема, по която може да се пише много. Вие, нашите читатели и ние, екипа на списането, сме писали в този брой на списанието само по част от темите, обвързани с депресията. Вероятно ще допълваме броя постепенно с нови теми, които засягат проблема, тъй като неговото изучаване е стъпка към по-ефективното му разрешаване.

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

(клик върху заглавието, за да се отвори статията) 

Важно за реалната практика с депресивни клиенти в кабинета

Как различните направления се опитват да обяснят и работят с депресията

Психотерапевтични техники за холистичен подход при депресия на лица извън работната сила в България

Чувството за общност и чувството за непълноценност в контекста на теорията на Алфред Адлер

Как да разпознаем депресията и хора подвластни на нея

Волята като източник на сила в моментите на празнота