чувства

Емоционалната интелигентност на работното място

Разпознаване на емоциите и чувствата ни; Карта на онези емоции, които често трудно се управляват; Характеристики на емоционалната интелигентност; Съвети за това как да проявяваме емпатия; Съвети за това как да бъдем асертивни; Съвети за гнева и техники за справяне.