хипохондрия

Пандемията през призмата на хипохондричното разстройство

Хипохондрията е психично разстройство, характеризиращо се с постоянен, неоправдан страх за собственото здраве. Засегнатите са в нестихваща тревога, че имат сериозно заболяване, което все още не е диагностицирано. Те се разглеждат в детайл, търсейки симптомите на това заболяване и приемат всяка (според тях) нередност, независимо колко незначителна e, като симптом…