фокусирана към решения психотерапия

„Знаех си, че така ще стане“ (Мислите ни – враг или приятел)

Някога замисляли ли сте се върху изречението – „Знаех си, че така ще стане“? Обикновено то идва след дълго премисляне на дадена ситуация, приготвяйки се за най-лошия изход от нея. Докато накрая той наистина просто не се стовари върху вас. Прехвърляли сте милиони варианти и ситуации за вероятния изход, опитвайки…