учители

Емоционалната интелигентност на работното място

Разпознаване на емоциите и чувствата ни; Карта на онези емоции, които често трудно се управляват; Характеристики на емоционалната интелигентност; Съвети за това как да проявяваме емпатия; Съвети за това как да бъдем асертивни; Съвети за гнева и техники за справяне.

Екипна работа между учители,ученици и родители

Възможни подходи при работа с агресивни ученици; Родителски стилове и поведение на детето; Идеи за ефективно включване на родителите в училищния процес; Видове учителски подходи във взаимоотношенията; Умения и техники за комуникация; Работа с емоциите.