ученици

Екипна работа между учители,ученици и родители

Възможни подходи при работа с агресивни ученици; Родителски стилове и поведение на детето; Идеи за ефективно включване на родителите в училищния процес; Видове учителски подходи във взаимоотношенията; Умения и техники за комуникация; Работа с емоциите.