тренинг

Уикенд: Работа в групи

Уикенд: 13-14.07.2019г.
По време на уикенда ще научите за различни начини за работа в групи, а също така и ще преживеете част от тях през ролеви задачи, които сме включили в обучението.