родител

Емоционалното пренебрегване в детството – какво трябва да знам?

Емоционално пренебрегване е термин, означаващ липсата на емоционална подкрепа и присъствие от страна на родителят/родителите към детето. Всяко дете има нужда от подкрепа в успокояването – докато е още малко, то не може да се самоуспокои – ролята на родителите и изобщо на хората, които се грижат за него, е…

Онлайн обучението: ефекти върху взаимодействието родител – учител – дете

Изолацията, както и въвеждането на онлайн обучението, прилагано върху такива големи маси от хора е нещо ново и тепърва ще се изучават ефектите върху човешката психика. Безспорно онлайн обучението е единственият засега открит начин, чрез който да се съхрани образователната система в условията на пандемия и социална изолация. Целта ми…