посттравматичен стрес

Посттравматичен стрес

След травматично преживяване е нормално да се появят чувства като страх, тъга, тревога, отчаяние, безнадеждност, безпомощност и емоционално безразличие към ежедневието. Ако, обаче, тези усещания продължават да ви владеят дълго след травматичното изживяване, вероятно сте развили посттравматично стресово разстройство. То може да се развие след всяко събитие, което ви кара…