помощ

Достъпно по няколко теми за психотерапията

В последните няколко години психотерапията все повече се установява в страната ни като професия, наука и възможност, която може да се ползва от хората. Въпреки това, досега ми с различни хора непрекъснато затвърждава факта, че все още липсва много базова информираност по темата. Ето и някои от въпросите и отговорите…