пандемия

За кризите и психиката ни

Да помислим по темата, за която цял свят говори – пандемията с COVID-19. Свикнали сме ние да задаваме въпроси към нашия живот („Защо на мен ми причиняваш това?“, „Защо си така несправедлив?“), свикнали сме ние да му поставяме условия и задачи на него, на живота ни („Искам, когато остарея, да…

Онлайн обучението: ефекти върху взаимодействието родител – учител – дете

Изолацията, както и въвеждането на онлайн обучението, прилагано върху такива големи маси от хора е нещо ново и тепърва ще се изучават ефектите върху човешката психика. Безспорно онлайн обучението е единственият засега открит начин, чрез който да се съхрани образователната система в условията на пандемия и социална изолация. Целта ми…

Новото (не)нормално

В последните месеци се случиха толкова много нови неща. Границата за това обаче кои от тях са “нормални“ и кои – не, сякаш с течение на времето става все по-размита и неясна. Много хора свикнаха вече с т.нар. „ново нормално“. Доколко то обаче е такова и дали не се превръща…

Пандемията през призмата на граничното личностно разстройство

Граничното личностно разстройство, познато още като Бордърлайн (от англ. – Borderline) е заболяване, характеризиращо се с хронична нестабилност в отношенията, екстремна емоционалност и постоянен страх от изоставяне. Част от симптомите на Гранично личностно разстройство са затруднения в самоопределянето, идентификацията и изграждането на личност, както и лашкането в крайности и т.нар.…

Пандемията през призмата на хипохондричното разстройство

Хипохондрията е психично разстройство, характеризиращо се с постоянен, неоправдан страх за собственото здраве. Засегнатите са в нестихваща тревога, че имат сериозно заболяване, което все още не е диагностицирано. Те се разглеждат в детайл, търсейки симптомите на това заболяване и приемат всяка (според тях) нередност, независимо колко незначителна e, като симптом…