инфертилитет

Психологически аспекти на репродуктивните проблеми при мъжете

Безплодието (инфертилитетът) не е скорошен проблем, но в днешно време проявява възходяща тенденция и това го превръща в сериозно изпитание за съвременния свят, тъй като засяга считаният за най-важен социален компонент – създаването на потомство. Инфертилитетът се определя като невъзможност на здрава двойка във фертилна възраст да постигне бременност при…

Инфертилитет и насоки за психологическо консултиране

Много са двойките, които имат репродуктивни проблеми. По данни на Световната здравна организация (СЗО) над 80 милиона двойки в света страдат от инфертилитет.[1] За България няма точни статистически данни за двойките с репродуктивни проблеми, но приблизителните оценки на медиите сочат, че над 145 000 двойки в България имат репродуктивни проблеми.…