избягващо личностно разстройство

Пандемията през призмата на избягващо личностно разстройство

Избягващото личностно разстройство, познато още като Тревожно личностно разстройство, е заболяване, каращо страдащия от него да изпитва ужас от критика, неприемане, неодобрение и отхвърляне до степен, в която за него е близко до невъзможното да установява близки отношения. Хората с Избягващо личностно разстройство са изключително предпазливи при завързване на приятелства…