зависимост

Причини за токсична привързаност в интимните връзки

Най-общо привързаността може да се определи като реципрочна емоционална връзка с друг човек, като партньорът се възприема като способен да осигури грижа, подкрепа, защита. Генезисът на привързаността се осъществява между детето и този, който се грижи за него най-вече през първата година от живота му. Чувството на привързаност е неизменна…