дете

Емоционалното пренебрегване в детството – какво трябва да знам?

Емоционално пренебрегване е термин, означаващ липсата на емоционална подкрепа и присъствие от страна на родителят/родителите към детето. Всяко дете има нужда от подкрепа в успокояването – докато е още малко, то не може да се самоуспокои – ролята на родителите и изобщо на хората, които се грижат за него, е…

Онлайн обучението: ефекти върху взаимодействието родител – учител – дете

Изолацията, както и въвеждането на онлайн обучението, прилагано върху такива големи маси от хора е нещо ново и тепърва ще се изучават ефектите върху човешката психика. Безспорно онлайн обучението е единственият засега открит начин, чрез който да се съхрани образователната система в условията на пандемия и социална изолация. Целта ми…

Поредното ниво в играта „живот” за една смела майка

Здравей, Нели! Напоследък все повече двойки срещат трудности, когато решат, че е настъпил моментът да станат родители. Преди години ти също си разбрала, че имаш репродуктивен проблем. Притесни ли те диагнозата? Здравейте! Отговорът ми вероятно ще ви изненада, но никога не съм чувствала репродуктивния проблем като диагноза. За мен това…