депресия

Волята като източник на сила в моментите на празнота

Празнотата и дълбокото чувство за липса на нещо важно и изконно за личността са сред основните причини за житейските кризи на съвременния човек. Той усеща вътрешна несигурност и тревогата от факта, че в по-голямата си степен не знае какво точно изпитва, какви са неговите нужди и какво ги провокира, очаквайки…

Важно за реалната практика с депресивни клиенти в кабинета

Думата депресия произлиза от латинската дума „deprimo“, което в превод означава “потискам”. Много често хората не разбират какво точно е депресията и смятат, че са в депресия всеки път, когато са тъжни. Това разбира се не е така. Според Фройд при скръбта, нещо от външния свят се преживява като загубено,…

Как различните направления се опитват да обяснят и да работят с депресията

Различните направления и теории имат различни обяснения за природата и работата с хора, които страдат от депресия. Бихевиористични направления Те се занимават със значимостта на околната среда при оформяне на поведението ни. Според тях ние го научаваме по три основни начина: чрез класическо или оперантно кондициониране (обуславяне) или чрез теорията…

Как да разпознаем депресията и хора подвластни на нея

Хората, които са в състояние на депресия, изпитват чувство на меланхолия, тъга, отчаяние, безсилие. Тя може да промени изцяло начина, по който човек възприема себе си и околните. Може да доведе до изолация, загуба на работа и/или на близки хора. Негативния начин по който възприемаш себе си и последствията, неспособността…