група

Група за взаимопомощ на хора с тревожност

Да се тревожим и притесняваме e характерно за всеки от нас в определена степен. Понякога обаче преживяването на тревожност е тежко, продължително или не съответства на обстоятелствата. В настоящата ситуация със сигурност имаме множество стимули, с които за всички нас справянето изисква големи усилия. Ако не знаем как да постигнем…

Уикенд: Работа в групи

Уикенд: 13-14.07.2019г.
По време на уикенда ще научите за различни начини за работа в групи, а също така и ще преживеете част от тях през ролеви задачи, които сме включили в обучението.