гранично личностово разстройство

Пандемията през призмата на граничното личностно разстройство

Граничното личностно разстройство, познато още като Бордърлайн (от англ. – Borderline) е заболяване, характеризиращо се с хронична нестабилност в отношенията, екстремна емоционалност и постоянен страх от изоставяне. Част от симптомите на Гранично личностно разстройство са затруднения в самоопределянето, идентификацията и изграждането на личност, както и лашкането в крайности и т.нар.…