генерализирано тревожно разстройство

Видове тревожни разстройства и възможни психотерапевтични подходи за работа с тях

Видове тревожни разстройства Съществуват множество видове тревожни разстройства, но в този текст ще се спрем на онези от тях, които са най-често срещани. Генерализирано тревожно разстройство То е много повече от нормалната ежедневна тревожност. Характеризира се с хронична, преувеличена тревога и напрежение. Да имате такова разстройство, означава винаги да очаквате…