взаимоотношения

Съвместна инициатива със Седмица на брака – от 7 до 14 февруари 2019г.

Екипът на Психотерапевтично пространство „СимвоЛичност“ подкрепя каузата Седмица на брака, като ви предлага да се включите в семинар на тема: „Как да избегнем прекомерна зависимост и крайно отчуждение в отношенията с партньора ни?“

Списък на признаците, които сочат, че това вече не е психотерапия

Съставен от Boston Associates to Stop Treatment Abuse (Бостънска Организация по спирането на злоупотреби в терапията («BASTA!») От преводача. Преди да пристъпите към запознаването с този списък ми се иска да кажа, че според мен, той не се явява толкова Отговор, колкото е Въпрос. Много е вероятно редица от долупосочените…