бихевиоризъм

Как различните направления се опитват да обяснят и да работят с депресията

Различните направления и теории имат различни обяснения за природата и работата с хора, които страдат от депресия. Бихевиористични направления Те се занимават със значимостта на околната среда при оформяне на поведението ни. Според тях ние го научаваме по три основни начина: чрез класическо или оперантно кондициониране (обуславяне) или чрез теорията…