безработен

Психотерапевтични техники за холистичен подход при депресия на лица извън работната сила в България

Човекът е социално същество, което се нуждае от взаимоотношения с други хора. В такъв тип взаимоотношения той влиза по време на обучение, работа, т.е става активен. В групата на активните хора, в смисъла на работна сила, се причисляват лица от 15 до над 65 навършени години, различни по пол, местоживеене…