асистираща репродуктивна технология

Психологически аспекти на проблема безплодие

ВЪРХУ ПРИМЕР ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ” В България броят на родените деца намалява с всяка изминала година. Свидетели сме на рязко намаляване в броя на семействата, които искат да родят и отгледат децата си тук. Това се…