Новини

Терапевтична група за развитие на личностния потенциал

Психотерапевтично пространство “Символичност” обявява възможност за включване в терапевтична група за развитие на личностния потенциал.


Оставащата възможност е за присъединяване към седмична група. Срещите ще бъдат във вторник от 18:00 до 21:00ч.

Част от темите, които ще обсъждаме по време на срещите са:
– Начини за изграждане на взаимоотношения с околните;
– Видове комуникация;
– Работа върху неефективни модели, които сме усвоили от ранните си години;
– Здравословно свързване с другите – без зависимост и без дистанциране;
– Работа върху различни чувства (гняв, срам, тъга, неувереност и др.)
– Работа с безпокойство, тревожности, страхове, фобии;
– Овладяване и насочване на интензивни емоционални състояния;
– Съпротиви и защитни механизми;
– Работа с несъзнаваното през картини, сънища и др.;
– Начини за справяне и преминаване през различни кризисни житейски периоди (раждане, загуба, смяна на работа, преместване в друго населено място, брак, болест и т.н.)
– Как да се доверяваме на околните и на себе си по здравословен начин;
– Изграждане и поддържане на интимни взаимоотношения;
– Различни видове близост в двойката;
– Преминаване през конфликтни ситуации;
– Напасване с партньора, без загуба на идентичност;
– Поставяне и отстояване на граници по добър начин;
– Баланс и намиране на „златната среда“;
– Изграждане на усещане за автономност;
– Осмисленост на индивидуалния житейски път.

По време на работата в групата, ползваме разнообразие от психотерапевтични методи, като основният, на който се базираме, е психодрамата. Останалите са: арт терапия, гещалт терапия, позитивна психотерапия, когнитивно-поведенческа психотерапия.
Задължително се провежда интервю с всеки от кандидатите, заявили желание да се включат в групата. То е безплатно и за него е нужно предварително запазване на час.


Сертификат: Всеки участник, след края на групата, ще получи сертификат за 250 учебни часа, който е т.нар. личен опит и би могъл да му послужи за продължаване на обучението в метода психодрама, при желание от негова страна.

Цена: 25лв. на посещение

Моля за допълнителна информация и/или записване на час за интервю, да се свържете с нас на следните координати:
тел.: +359899706399;
e-mail: info@psihoterapevt-bg.com;
site: www.psihoterapevt-bg.com
Анелиа Дудина – психолог и психотерапевт

Вашият коментар