Новини

Позицията на авторитет на психотерапевта и теми табу по време на психотерапията

Напоследък темата за авторитетите е по-актуална от всякога. С оглед работата на световни (и родни) авторитети, част от тях, които успяват или не успяват да се справят с позицията си в условията на криза, биват много обсъждани от специалистите и от обществото.
Позицията на психотерапевта също е свързана с авторитет, различен от политическия такъв разбира се.
Друг момент е този, че психотерапевтичното пространство често се превръща в място за обсъждане на теми, които могат да се възприемат и преживяват като теми-табу.
По време на този уикенд ще се спрем и на двете теми, разпределени във времето.
Това, което ще обсъждаме, е свързано с:
– Какво е авторитетът в нашите представи;
– Как се превръщаме в авторитет за нашите клиенти;
– Разграничаване на авторитетна и авторитарна позиция;
– Значимост и етични норми, свързани с позицията на авторитет;
– За авторитетът на нашите клиенти;
– Как да поставяме граници по време на психотерапията по добър начин;
– Психотерапевтичната рамка, като част от границите по време на психотерапия;
– Кои теми често са табу за клиентите в психотерапевтичните срещи;
– Начини за въвеждането им по време на срещата;
– Разпознаване на индивидуални теми, които са табу за клиента и работа с тях;
– Смисълът на личната терапия за умението да говорим по „трудни“ теми;
– Терапевтичното пространство – мястото, където в защитена среда, можем да обсъждаме всичко;
и др.
Срещата ще включва няколко основни компонента:
– дискусия по зададената тема и споделен практически опит от специалист;
– възможност за задаване на въпроси от участниците в групата;
– практическа работа чрез преживяване по предварително зададени казуси, свързани с темата;
– обсъждане на представените казуси.
Водещ:
Анелиа Дудина /психолог и психотерапевт/
За контакт:
тел.: 0899706399;
e-mail: info@psihoterapevt-bg.com;
website: www.psihoterapevt-bg.com
Важно: НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ, тъй като местата са ограничени!
Място на провеждане: Zoom
Дати: 05-06.09.2020г. (събота и неделя)
Цена: 40лв. общо за двата дни

Вашият коментар