Новини

Стаж за позиция психотерапевт

От 25.08.2020г. стартираме стаж за студенти от Софийски университет (или студенти от други университети, които вече реализират прием на документи) по програмата на МОН Студентски практики за позиция психотерапевт.

Прилагаме по-долу информация за програмата, по която ще се провежда стажа и ви очакваме да се свържете с нас на телефон: 0899706399 за допълнителна информация.

Краен срок за кандидатстване: 06.08.2020г.

Програма:

1. Запознаване с различните психотерапевтични модалности и усвояване на конкретни техники за работа с тях.

Работа с психодинамични подходи, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна психотерапия, психодрама, гещалт терапия, арт терапия.

Планиран резултат: Студентите да разпознават с какво се характеризират подходите при различните психотерапевтични школи.

2. Провеждане на първа психотерапевтична среща и базови познания за следващите срещи между клиент и терапевт.

Как да формулираме въпроси, как да ги задаваме; как да проявяваме емпатия по добър начин; ефективно слушане; как да работим с клиенти, които говорят много/малко.

Планиран резултат: Усвояване на умения за това как студентите могат да осъществяват първоначален контакт с клиент и провеждане на следващите срещи.

3. Работа с пренос и контрапренос по време на психотерапия.

Познания и практика с психоаналитична насоченост, работа с пренос и контрапренос. Онагледяване на взаимовръзката клиент-терпаевт.

Планиран резултат: Студентите да могат да обръщат внимание на взаимоотношенията, които се осъществяват и начина, по който това се случва между клиент и терапевт.

4. Работа по конкретни проблематики.

Работа с депресивни клиенти; работа при клиенти с тревожност; работа при гранични клиенти; работа с психотични клиенти; работа при зависимости. Практика през различни казуси.

Планиран резултат: Студентите да могат да разпознават отделните симптоми и на какъв вид психично страдание отговарят те.

5. Позицията на авторитет на психотерапевта.

Какво е авторитетът в нашите представи; как се превръщаме в авторитет за нашите клиенти; разграничаване на авторитетна и авторитарна позиция; значимост и етични норми, свързани с позицията на авторитет; за авторитетът на нашите клиенти; как да поставяме граници по време на психотерапията по добър начин; психотерапевтична рамка.

Планиран резултат: Създаване на усещане у студентите за адекватна увереност при работа с клиенти в реалната практика.

6. Теми табу по време на психотерапия.

Кои теми често са табу за клиентите в психотерапевтичните срещи; начини за въвеждането им по време на срещата; разпознаване на индивидуални теми, които са табу за клиента и работа с тях; смисълът на личната терапия за умението да говорим по „трудни” теми; терапевтичното пространство – мястото, където в защитена среда, можем да обсъждаме всичко.

Планиран резултат: Студентите да имат пространство за работа със собствените си теми-табу, така че те да не попречат на работата им с клиенти в бъдеще. Отработване на конкретни подходи, които помагат при работа с теми-табу в практиката.

7. Работа с несъзнаваното по време на психотерапия.

Ролята на несъзнаваното в нашия живот и по-конкретно по време на психотерапия; психотерапевтична работа с рисунки през различни подходи; техника: работа с кукли; работа със сънища.

Планиран резултат: Усвояване на умения при работа с несъзнаваното с клиенти.

8. Начини за справяне със стреса в професията.

Източници на стрес в професията психотерапевт; различни начини за възприемане на стреса; намиране на индивидуални начини за отреагиране на стреса; как би могъл да повлияе дистресът върху работата ни; лична и професионална хигиена за стреса; възможности за супервизия и интервизия.

Планиран резултат: Усвояване на практически умения как студентите в бъдеще да се справят със стреса в професията на психотерапевта.

9. Писане на статии с психотерапевтична насоченост.

Научаване на основни базови умения за писане на статии по теми в нашата област.

Планиран резултат: Студентите да развият умения за това как да пишат статии с психотерапевтична насоченост, предназначени за широката публика.

Вашият коментар