Новини

Група за интервизия на специалисти психотерапевти

От 01.04.2019г. започва инервизионна група за специалисти психотерапевти.

За кого ще бъдат подходящи срещите?
– колеги психотерапевти, които имат практика;
– начинаещи или общучаващи се в дадена психотерапевтична модалност колеги, които работят с клиенти;
– специалисти, които временно са прекъснали практиката си, но са работили по специалността и имат необходимост от “по-плавно завръщане” към професията;
– при желание от страна на членовете в групата и при интерес от студенти по психология, може да се допуска присъствието им на някои от срещите.

Какво ще представляват интервизионните срещи?
– ще се представят случаи, с които колеги работят или са работили и имат затруднения;
– случаите могат да бъдат свързани с индивидуална или групова терапевтична работа с клиенти;
– това ще се случва при взети мерки за запазване на конфиденциалност по отношение на клиентите и техните лични данни;
– ще се осъществява обмен на опит от специалисти и за целта ще се спазват правила за недопускане на оценка и/или налагане на лично мнение;
– ще се използват подбрани интервизионни подходи, чрез които се цели индивидуалното професионално израстване на всеки един от членовете на групата.

Как ще се случват организационно срещите?
– всяка седмица ще има среща на групата, в понеделник от 15:00 до 17:30ч.;
– запазването на място в групата е чрез предплащане на 4 поредни срещи;
– всяка отделна среща е на стойност 10лв.

Модератор на групата:
Анелиа Дудина /психолог и психотерапевт/
Професионален опит в групова и индивидуална психотерапевтична дейност. Повече от 10г. работа с клиенти. Сертифициран психодрама терапевт, супервизия в психодинамични подходи, познания и опит с други психотерапевтични модалности (когнитивно-поведенческа терапия, гещалт терапия, арт терапия, позитивна психотерапия).

Важно: Необходима е предварителна заявка за участие в групата!

Вашият коментар