Новини

Достъпно по няколко теми за психотерапията

В последните няколко години психотерапията все повече се установява в страната ни като професия, наука и възможност, която може да се ползва от хората. Въпреки това, досега ми с различни хора непрекъснато затвърждава факта, че все още липсва много базова информираност по темата.

Ето и някои от въпросите и отговорите към тях, които вълнуват част от обществото:

  • Как да намеря и да се спра на психотерапевт?

Към момента за съжаление няма действащ закон за психотерапията в България, който факт дава възможност различни хора да обявят себе си за психотерапевти. Именно затова трудно бихте могли да имате гаранция за това, че ще попаднете на обучен специалист психотерапевт. Няколко са вариантите, при които бихте могли да си осигурите относителна сигурност във връзка с това. Съществува регистър на психотерапевтите към Българска асоциация по психотерапия, но недостатъкът е в това, че не всички обучени психотерапевти, които имат правоспособност, са регистрирани там (т.е. има обучени специалисти, чиито данни не фигурират в този регистър и на този етап той е пожелателен, но не и задължителен за тях). Когато се свържете/срещнете с психотерапевт имате правото и би било добре да се поинтересувате от образованието му (има ли квалификация, извън университета, който е завършил и ако да, каква е тя – за придобиване на квалификация психотерапевт са нужни приблизително 5 до 15 допълнителни години обучение след университетското такова). Потърсете информация за специалист, на когото сте се спрели – от интернет, от ваши познати, които членуват и/или имат някакъв тип връзка с психотерапевтичните среди, от препоръка на ваш познат, който е ползвал услугите на терапевта. Имайте предвид, че годините допълнително обучение за психотерапевт носят своя смисъл и бъдете внимателни, когато избирате на кого ще доверите здравето си.

  • За какви проблеми може да ми помогне психотерапевт?

Склонност на голяма част от хората в България е, че често изчакват дълго време при появил се проблем, с който правят безброй много опити първо да се справят сами, и търсят съдействие обикновено, когато вече проблемът е доста задълбочен. Колкото по-рано потърсите специалист, толкова по-бързо и лесно би могло да се намери вариант за подобрение и/или отстраняване на проблема. Няма ограничение в темите, които бихте искали да обсъждате с терапевт, единственото условие е те да са значими за вас. Психотерапевт посещават хора, които имат конкретен проблем, с който идват (т.нар. заявка), идват и такива, които нямат един конкретен проблем, но искат да опознават и развиват личността си чрез психотерапия, понякога се срещаме и с хора, които имат психично разстройство. Психотерапията е подходяща при всички изброени варианти и нужди на клиентите.

  • Как да разбера, че имам нужда да посетя психотерапевт?

Отговорът на този въпрос е по-труден, тъй като е индивидуално усещането за нужда от психотерапия. Нейните цели са насочени основно към това, клиентите да се чувстват ефективни, удовлетворени в голяма степен от себе си и своя живот, да усещат процеса на живеене като удоволствие и да преживяват усещането за себе си максимално добре. Ако поради някакви причини (ясни за вас или не) усещате, че това не се случва, подходящ вариант за вас може да бъде срещата със специалист. Понякога дори това, че е минало през ума ви да се възползвате от този тип услуга, може да се приеме като надежден показател за нужда от психотерапия.

  • Колкo време продължава психотерапията?

Продължителността на психотерапията се обсъжда съвместно с вас и психотерапевта, който посещавате. Колко време ще продължат посещенията ви понякога се определя според темата, която ви е мотивирала, за да отидете, също така и според метода на работа, който ползва специалистът. Има психотерапевтични подходи, при които е възможно да се определи приблизително продължителността на вижданията, има и такива обаче, при които това не е възможно и нужно. Запомнете, че процесът на терапия  е и ваше лично решение – ако искате да прекратите терапията си в даден момент, това може да се случи по всяко време, но е важно да обсъдите решението си със своя терапевт.

  • Как да преценим дали терапията е успешна за нас?

Понякога е възможно да имате усещането, че „терапията сякаш не ви помага”. Това не винаги е сигнал за „лоша” терапия или сигнал за това, че е нужно да я приключите. Понякога в процеса на терапия има периоди, в които е трудно за клиентите (тъжно, досадно, скучно, безмислено и т.н.) и това много често има общо с тях самите и начина, по който преживяват себе си на други места, освен в кабинета на своя психотерапевт. Също така психотерапията е трудна дейност и често не води до непосредственото усещане за удовлетворение и успех. Тъй като чрез психотерапия се работи за корекция на личността, този процес понякога е не особено приятен и отнема време.

  • Как да преценя какъв психотерапевт да избера?

Различните психотерапевти избират различни подходи за работата си. Понякога за даден клиент и определена тема някой метод може да се окаже по-подходящ от друг. Ако не сте запознати добре с различните психотерапевтични модалности, можете да посетите психотерапевт, без да съобразявате подхода му на работа, и да го попитате дали може да ви каже по какъв начин би ви съдействал – ако той прецени, че е удачно, може да препоръча и колега с други, различни от неговите компетенции. Понякога е и въпрос на усещане от ваша страна дали даден специалист и подходът му ви допадат или пък не. Няколко на брой лични срещи са показателни за това (една среща обикновено е недостатъчна за да се ориентирате).

  • Групова или индивидуална психотерапия – какъв вариант да избера?

И двата варианта на психотерапевтична работа имат своите плюсове и минуси. Най-добре е специалистът, с който се срещате да ви препоръча, според вашите лични нужди и специфики дали да вземете участие в група или да реализирате индивидуални срещи.

  • Как да постъпя ако имам нужда от психотерапия, но нямам достатъчно средства, за да си я позволя?

Обсъдете това още на първата среща със специалиста, при когото сте запазили час. Добре е да разполагате с таксата за първата среща, а по време на нея да потърсите вариант дали ще можете да продължите съвместната си работа или не. Има специалисти, които договарят индивидуални условия при реална невъзможност за заплащане на посещенията. Понякога и студенти или млади специалисти работят на по-ниски цени, тъй като все още се обучават. Често те консултират работата си с колеги, които имат повече опит от тях и дейността им е контролирана, така че да съумяват да помагат достатъчно ефективно. Помнете, че важно условие е психотерапията да се заплаща от клиента, тъй като това често е и част от психотерапевтичния процес (освен, че е възнаграждение за труда на специалиста) – сумата се определя индивидуално от всеки специалист.

  • Мога ли да отида при друг психотерапевт, ако вече посещавам такъв?

Ако дълго време посещавате даден специалист, понякога не е добра идея да отидете при  друг. Задължително се запитайте с какво е свързана тази ваша нужда. Имайте предвид, че на следващ специалист ще трябва да разкажете всичко за себе си отначало, тепърва да изграждате взаимоотношенията помежду ви – готови ли сте за това и намирате ли го за смислено? В случай, че все пак вземете решение да го направите, най-добре обсъдете това с настоящия си терапевт, за да разберете по-добре причината за желанието. Понякога може и да се окаже добър вариант подобна промяна (особено ако причината е основателна), стига да не се случва периодично и перманентно – ако това е така, вероятно е симптом за проблем в самия клиент.

Автор: Анелиа Дудина

/психотерапевт/

Вашият коментар