стилове на привързаност

Кой е моят стил на привързаност и защо е важно да знам?

Теорията за привързаността е от решаващо значение за разбирането както на психологията, така и на връзките. В края на тази статия ще знаете кои са четирите стила на привързаност, как се обособяват и как да ги разпознавате. Защо е добре да научим за теорията на привързаността? Различните стилове влияят на…