приобщаващи родители

Приобщаващи родители – успешни деца

Защо е важно приобщаването на родителите?В.К. Приобщаването на родителите произтича от необходимостта за утвърждаване на нови позитивни, взаимоотношения и взаимодействия в образователните институции. Партньорството с родителите е един от основните елементи за изграждането на приобщаваща училищна среда.Е.А. Много научни изследвания доказват необходимостта от включването на родителите в училищния живот. От…