обич

“Когато някой те обича…”

“Когато някой те обича, той произнася името ти различно. Ти просто знаеш, че името ти е чисто, произнесено от него.”Били – 4 години Кой, ако не майката и бащата, искат името на детето им да звучи чисто, произнесено от тях. Ако това име се произнася чисто и от значимите близки,…