корени

Трудно ли е да „пуснем корени“ при някого?

“Къде са хората?… – Хората ли? Видях ги преди години. Но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им пречи много…” В тълковния речник на българския език намираме следните значения на глагола „привързвам“: “Връзвам някого, нещо за нещо” Прен. С характера си…