зрялост

И още нещо за родителството…

Едно от най-отговорните решения на двойката в нейния съвместен живот, е решението да бъдат родители.Някои двойки имат това решение на старта на съвместното им съжителство, те не си представят живота си без деца, докато на други двойки им отнема време да вземат подобно решение.За щастие на съвременното ни битие, в…