Новини

Новият брой 5 на сп. “СимвоЛичност”

Психотерапията в помощ при преодоляването на житейски кризи

Брой 5 на списанието е посветен на тази тема, тъй като в момента човечеството преминава през множество кризи, в следствие появата на коронавирус. Усещането за различни по вид кризи към настоящия момент е трудно за овладяване от някои хора и това е очаквано, с оглед на множеството промени, които се случват непрекъснато. По всяка вероятност ще допълваме броя постепенно с нови теми, които засягат проблема, тъй като неговото изучаване и ефективното му разрешаване в частност, тепърва предстоят в световен план.

Броят е достъпен безплатно ето тук -> Списание СимвоЛичност, брой 5