Новини

Екипна работа между учители,ученици и родители

  • Възможни подходи при работа с агресивни ученици;
  • Родителски стилове и поведение на детето;
  • Идеи за ефективно включване на родителите в училищния процес;
  • Видове учителски подходи във взаимоотношенията;
  • Умения и техники за комуникация;
  • Работа с емоциите.