Новини

За трудните моменти по време на психотерапия

Да, има и такива понякога. Често те настъпват в по-напреднал стадий на психотерапията, т.е. когато клиентът и терапевтът са имали повече срещи. Понякога хората очакват, че отивайки при специалист, той веднага ще им покаже света по-красив и ще им даде готови решения на проблемите. В голяма част от случаите се стига до откриването на света като по-красив, до решения на проблемите и по-ефективен начин на живот – да, но често, за да стигнем до тези етапи, преминаваме през други, които не са никак леки и приятни. Именно заради това, важна е предварителната нагласа на човека, който посещава специалист – наясно ли е той с това какво всъщност представлява психотерапията.

Психотерапията в голямата си част изисква влагане на много енергия, мотивация и усилия от страна на клиентите. Освен, че ролята, качествата, уменията и знанията на специалистът също са от голямо значение, работата между клиент и терапевт е съвместна и е важно условие, двамата да си дават сметка за този факт. Когато клиентът идва с нереалистична представа за това, което предстои, понякога би могъл да се откаже от терапията си още при първата трудност, която се случва в хода на срещите. Понякога, докато посещава терапия, в живота на човек се случват неприятни ситуации, които той може да отдава на срещите си със специалиста. Ако срещите се провеждат от добре обучен специалист, терапията сама по себе си не може да бъде фактор за появата на неприятни ситуации в живота на човека. Те могат да бъдат погледнати като такива от клиента благодарение на терапията и това може да бъде част от нея – т.е. да бъде част от пътя към оздравителния резултат. Понякога в хода на самата терапия, клиентите имат най-различни неприятни чувства – отчаяние, объркване, гняв, тъга и т.н… Тъй като психотерапията цели корекция на личността, то понякога за да се случи такава, се налага да имаме период, в който се чувстваме именно по този начин. Често тези усещания могат да бъдат насочени и към специалиста от неговия клиент. Важно е да се знае, че това се случва, защото е част от психотерапевтичния процес и носи важен за терапията на клиента смисъл. Много важно е този смисъл да бъде открит и изследван. Ефективно за терапевтичния процес е двамата – клиент и терапевт да бъдат любопитни за случващото се, за да потърсят смисъла му. Доверието също е важен фактор – когато има неприятни емоции, от голямо значение е клиентът да се чувства свободен и спокоен да ги сподели със своя психотерапевт.

Като цяло се изисква голяма смелост, за да посетим за първи път специалист. Понякога може да се окажем напълно неподготвени за това да застанем сами срещу себе си и да се погледнем, да видим свои качества, които не харесваме, дори такива, за които не сме предполагали… Добре обученият специалист знае как да сътрудничи по подходящ начин при подобно „пътешествие”, така че дори клиентът му да се почувства уплашен или несигурен в някои ситуации, да знае, че не е сам и с него няма да се случи нищо страшно. Именно заради това, важно условие е да сте добре запознати доколко обучен е специалистът, при когото сте избрали да отидете. За съжаление в България малко хора знаят как да разберат кой специалист е обучен добре и кой – не. Това е така, защото информацията по темата е оскъдна. Ако специалистът е обявил себе си за психотерапевт, можете да попитате в коя/кои психотерапевтична/и модалност/и е неговото образование. След това ще имате възможност да потърсите и допълнителна информация. Бъдете внимателни кого избирате, за да ви сътрудничи при изследването на себе си и на своята психика, защото освен изключително интересна и любопитна, тази дейност е също така изключително отговорна и сериозна.

Автор: Анелиа Дудина

/психотерапевт/