Психодрама за деца

Психодрамата е научен психотерапевтичен метод, който е подходящ както за групова, така и за индивидуална работа. Тъй като в основата му е заложена играта, е особено подходящ за работа с деца и юноши. Чрез него те много по-лесно разкриват свои личностови характеристики, говорят за проблеми, които ги интересуват, а специалистите достигат до факти, до които е трудно да се достигне само посредством разговор с детето или юношата.

Цели на обучението
– Кратко теоритично запознаване с психодраматичния метод
– Разглеждане на особеностите в различните възрастови групи при деца и юноши
– Запознаване с психодраматичната теория за работа с деца в различни възрасти
– Демонстрация на конкретни психодраматични техники
– Усвояване и прилагане на съответните техники от участниците
– Вникване в особеностите на груповата динамика