Насилие

Цели на обучението
– Кратко запознаване с различните форми на насилие;
– Умения за разпознаване на симптомите на насилие;
– Вникване в психологическите особености, характерни за деца, пострадали от насилие;
– Усвояване на принципи за подкрепа;
– Установяване на превантивни мерки.