Арттерапия

Арттерапията е метод, който се използва за психотерапевтична корекция чрез изкуство и творчество. Използват се рисуване, музика, различни материали, като платове, пластелин, пясък. Арт-терапевтичната работа помага за по-ясното изразяване на преживяванията, проблемите и вътрешните противоречия на детето. Фантазията, изобразена на рисунка или с пластелин, много често помага за работата на специалиста и облекчава започването на свободното изговаряне на проблема от страна на детето.

Цели на обучението

– Запознаване с метода на арттерапията;
– Усвояване на конкретни арт-техники за определяне на личностни характеристики у децата;
– Усвояване на арт техники, които могат да се използват за изследване на специфични психологически проблематики;
– Развитие креативността на специалистите.