Агресия

Цели на обучението
– Разпознаване на факторите, които поддържат агресията;
– Вникване в психологическите особености, характерни за децата, които са агресивни;
– Усвояване на стратегии, свързани с поведението на агресивни деца;
– Умения за провеждане на разговор с родители;
– Техники за справяне със собствения гняв.