Групи за личностно развитие

Какво представляват групите за личностно развитие? 

 

Какви са тези групи?

Те са базирани на психотерапевтичния метод психодрама, който е научен и ефективността му е изпитана в годините. В тези групи обаче не се разиграват житейски драми, изхождайки на пръв поглед от наименованието на метода, въпреки че често хората в групата споделят много лични и съкровени неща. Думата “психодрама”, в превод от гръцки език, обаче означава – psyche /душа/ и drama /действие, театър/. Това не е класическа психотерапия основно, защото се осъществява в група и освен това методът предполага голяма динамика и действие. По време на тези групи се работи по теми, които са индивидуални и лични за отделни участници, а същевременно се правят и “игри”, които привидно са основно забавни, но в същината си отново целят подобряване на т.нар. “групов процес” и/или личностно развитие отделно на всеки член от групата. Предимството на груповата работа, пред индивидуалната такава е, че тук биха могли да се използват ресурсите, опита и енергията на повече хора, могат да се наблюдават взаимодействията с останалите и т.н. Като недостатък, в сравнение с индивидуална консултация, бих могла да посоча това, че вниманието на специалистите, които водят групата (т.нар. водещи), разпределят по равно вниманието си върху всеки един член на групата и не се съсредоточават само върху един човек.

За какво може да ми бъде полезна групата? 

– За да направите експеримент със себе си, като се поставите в неочаквани и провокативни ситуации.

– За да развивате положителните си качества и силни страни и да се справите с тези, които ви възпрепятстват.

– За да се запознаете с нови хора, с които постепенно да се сближите благодарение на общите ви преживявания в групата.

– За да умеете да управлявате живота си така, както би ви се искало.

– За да погледнете на себе си отстрани.

– За да решите свои актуални дилеми и/или проблеми, да изследвате нещо, което е любопитно за вас.

– За да преоткриете творческото и креативното у вас.

– За да се докоснете до човешката психика и емоции, както и до своите собствени.

– За да се забавлявате, да релаксирате, да съчувствате, да се смеете… да преживеете целия богат спектър от всички човешки емоции.

– За да започнете обучението си в психотерапевтичния метод психодрама в случай, че сте психолог и имате образование или работите в областта на помагащите професии, сертифицират се 250 часа личен опит, който е задължително условие в обучението и отговаря на европейски изисквания.

– За да ви се предостави пространство, в което свободно можете да изразите с какво още бихте искали да ви бъде полезна групата…

Какво е необходимо, за да се включа в такава група? 

– Да бъдете мотивирани за участие в нея.

– Да се свържете с мен и да заявите желанието си.

– Да си определим ден и час за предварително интервю, което е безплатно и цели информираност – ние да научим повече за вас, а същевременно с това и да ви разкажем още за това какво ще се случва по време на групата.

– Да проявите любопитство и да приемете предизвикателството на това, да се включите в нещо непознато за вас.