Вашата статия тук

Вие, нашите читатели, също можете да участвате със свои статии в списанието. Изпращайте ги на e-mail: info@psihoterapevt-bg.com

Вашата статия е нужно да отговаря на следните изисквания:

– Да е на тема, свързана с психотерапията (всеки брой ще бъде посветен на определена тема, можете да следите за темите на всеки предстоящ брой ТУК). Допустими са също така и текстове с психологическа насоченост. Ако имате желание да ни изпратите статия на тема, която е в някой от предните броеве, също можете да го направите.

– Ако е Ваша авторска, ще изпишем Вашите имена и професионална ангажираност – моля да ни напишете имената си в края на статията, както и Вашата професия.

– Ако материалът е преводен или е използвана литература, задължително опишете източника в края на статията си, Вашите имена също ще бъдат изписани.

– Възможно е да публикуваме и интервюта, ако имате идеи за такива, можете да се свържете с нас.

– Статията е нужно да бъде не по-дълга от 2 до 4 страници стандартен шрифт (Times New Roman, 14).

– Добре е да не използвате твърде сложна терминология в статиите си, тъй като списанието е насочено към широката публика и целим материалите да са разбираеми.

– Можете да ни изпратите статия на тема, която не сме обявили, ние ще се свържем с Вас, за да Ви информираме дали ще издадем брой с подобна тема.

– Статиите Ви ще подлежат на предварително одобрение и ще бъдат редактирани, но екипът на списанието не носи отговорност за съдържанието им.

– Ще бъдете информирани след като публикуваме Ваш текст.

– Не е предвиден хонорар за авторите на статиите към момента, тъй като списанието се разпространява безплатно и целта му е да информира широката общественост за психотерапията като наука и професия.