COVID-19

Привързаност и Covid-19

Как възниква теорията за привързаността? Теорията за привързаността първоначално е разработена от Джон Боулби, британски психоаналитик, който се опитва да разбере какво функция изпълнява силният дистрес, преживяван от бебетата, когато биват разделяни от родителите си. Той забелязва, че разделените бебета биха стигнали до изключително интензивни прояви на плач/прилепване/неистово търсене, за…