тиймбилдинг

Уикенд: Работа в групи

Уикенд: 13-14.07.2019г.
По време на уикенда ще научите за различни начини за работа в групи, а също така и ще преживеете част от тях през ролеви задачи, които сме включили в обучението.

Кратък курс за работа с групова динамика

По предложение на участниците в групата ни: “Психотерапевтична работа с пренос, контрапренос и групов процес”, удължаваме курса и ако проявявате интерес, ще се радваме да се включите във втората му част – “Работа с групова динамика”.