родители

Няколко неща, които родителите /най-вече майките и бабите/, не трябва да правят

Да целуват детето си по устата – всички се раждаме сексуални същества. Наистина чак през пубертета сексуалният нагон се проявява и като полов нагон – желание за сексуално общуване и полов акт с някой от другия пол, но човешкото същество е сексуално същество. Целуването по устата обърква малкото същество, а…

И още нещо за родителството…

Едно от най-отговорните решения на двойката в нейния съвместен живот, е решението да бъдат родители.Някои двойки имат това решение на старта на съвместното им съжителство, те не си представят живота си без деца, докато на други двойки им отнема време да вземат подобно решение.За щастие на съвременното ни битие, в…

Приобщаващи родители – успешни деца

Защо е важно приобщаването на родителите?В.К. Приобщаването на родителите произтича от необходимостта за утвърждаване на нови позитивни, взаимоотношения и взаимодействия в образователните институции. Партньорството с родителите е един от основните елементи за изграждането на приобщаваща училищна среда.Е.А. Много научни изследвания доказват необходимостта от включването на родителите в училищния живот. От…

Екипна работа между учители,ученици и родители

Възможни подходи при работа с агресивни ученици; Родителски стилове и поведение на детето; Идеи за ефективно включване на родителите в училищния процес; Видове учителски подходи във взаимоотношенията; Умения и техники за комуникация; Работа с емоциите.