клиент

Един поглед за ключов фактор, определящ ефективната психотерапия

Множество изследвания показват, че психотерапията е успешен метод за лечение, но на какво се дължи ефективността й? Въпрос с огромна значимост за подобряване на резултатите от психотерапевтичния процес. Безспорно съществено е познанието за терапевтичните техники и интервенции, но това познание се оказва недостатъчно, за да бъде терапията полезна. Всъщност, може…